Een fotoverzameling over buitenspelen in de woonomgeving

Buitenspelen: met een bal spelen

Balspel
Voetballen, volley-, basket- of trefbal, tafeltennis, kaatseballen of stoepranden. Een bal is niet alleen rond, maar vooral veelzijdig. Voetballen zien we het meeste buiten. Het is met name voor jongens één van de meest geliefde activiteiten. Zomaar een balletje trappen met een paar vriendjes of een echte wedstrijd met twee teams op een trapveld of zomaar ergens tussen de huizen. Dat wordt door omwonenden niet altijd in dank afgenomen.
Ook meisjes zie je met een bal in de weer. Soms samen met de jongens, gooien of trappen. Soms met een groepje, kaatseballen tegen de muur. Net als met de fiets is de combinatie bal-kinderen buiten niet zonder gevaar. Het verhaal van de bal die wegrolt, het er-achteraan-hollende kind en de piepende remmen is bijna stereotiep, maar daarom niet minder reëel. Naast een min of meer veilige, open ruimte voor balspel, is ook oplettendheid en tolerantie van volwassenen nodig om kinderen lekker buiten te laten balspelen. Tien keer een bal tegen je ruit is natuurlijk vervelend, maar vaak valt de overlast van kinderen nogal mee.

Stichting SPEELRUIMTE heeft als doel: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". Alle informatie en foto's op deze website mogen worden gebruikt mits voldaan wordt aan de CC-Licentie zoals hier aangegeven.

Deze website is een initiatief van:
SPEELRUIMTE | Kenniscentrum buitenspelen
Kap.v.d.Coppellolaan 23
3818 KV AMERSFOORT
Tel.: 033 - 465 32 70